ახალგაზრდა მეცნიერთა VII ინტერდისციპლინური კონფერენცია
ქუთაისი-წყალტუბო, 2019 წელი, 19-21 აპრილი

 

გიწვევთ


 სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა VII ინტერდისციპლინურ კონფერენციაზე

 

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  2. სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებები;
  3. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  4. ინჟინერია და ტექნოლოგია;
  5. მედიცინა და ჯანდაცვა;
  6. აგრარული მეცნიერებები.

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ 40 წლამდე ასაკის მეცნიერებს.

 

კონფერენცია ჩატარდება ქუთაისსა და წყალტუბოში.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის სარეგისტრაციო თანხაა 100 ლარი (თანხის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ კომისიის მიერ თეზისის მიღების დადასტურების შემთხვევაში. დადასტურებასა და საბანკო რეკვიზიტებს მიიღებთ საკონტაქტო ელექტრონულ მისამართზე).

 

სერტიფიკატი გადაეცემა ყველა ავტორს.

 

გთხოვთ, თეზისები განაცხადის ფორმასთან ერთად ერთ ფაილად გადმოაგზავნოთ 2019 წლის 10 აპრილამდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

youngscientists@science.org.ge

 

"SUBJECT"-ში აუცილებლად მიუთითეთ სასურველი მიმართულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.

 

იხ., კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა.

 

გაფრთხილებთ, რომ არასწორად აკრეფილი თეზისები (პროექტებიდან ამოღებული ტექსტები, სადოქტორო ნაშრომის თავები და ა. შ.) და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

 

შერჩეული თეზისების ავტორები საბანკო რეკვიზიტებსა და დამატებით ინფორმაციას 12 აპრილამდე მიიღებენ ელექტრონულ მისამართზე.


საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.

 

 

პატივისცემით,
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო