ახალგაზრდა მეცნიერთა VI ინტერდისციპლინური კონფერენცია
თბილისი, 1-2 ნოემბერი, 2018 წელი

 

გიწვევთ


 სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა VI ინტერდისციპლინურ კონფერენციაზე

 

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  2. სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებები;
  3. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  4. ინჟინერია და ტექნოლოგია;
  5. მედიცინა და ჯანდაცვა;
  6. აგრარული მეცნიერებები.

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ 40 წლამდე ასაკის მეცნიერებს.

 

კონფერენცია ჩატარდება თბილისში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, მის.: # 52, შოთა რუსთაველის გამზირი).

 

კონფერენციაში მონაწილეობის სარეგისტრაციო თანხაა 20 ლარი (გადასახადში შედის მსუბუქი საუზმისა და მასალების დაბეჭდვის ხარჯი. თანხის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ კომისიის მიერ თეზისის მიღების დადასტურების შემთხვევაში. დადასტურებასა და საბანკო რეკვიზიტებს მიიღებთ საკონტაქტო ელექტრონულ მისამართზე).

 

სერტიფიკატი გადაეცემა ყველა ავტორს.

 

გთხოვთ, თეზისები განაცხადის ფორმასთან ერთად ერთ ფაილად გადმოაგზავნოთ 2018 წლის 20 ოქტომბრამდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

youngscientists@science.org.ge

 

"SUBJECT"-ში აუცილებლად მიუთითეთ სასურველი მიმართულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.

 

იხ., კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა.

 

გაფრთხილებთ, რომ არასწორად აკრეფილი თეზისები (პროექტებიდან ამოღებული ტექსტები, სადოქტორო ნაშრომის თავები და ა. შ.) და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

 

შერჩეული თეზისების ავტორები საბანკო რეკვიზიტებსა და დამატებით ინფორმაციას 25 ოქტომბრამდე მიიღებენ ელექტრონულ მისამართზე.


საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.

 

 

პატივისცემით,
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო