სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინური კონფერენცია
თბილისი, 2-3 ნოემბერი, 2017 წელი

 

გიწვევთ


 სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინურ კონფერენციაზე

 

ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის – აკად. გიორგი კვესიტაძის 75 წლისთავს

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  2. სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებები;
  3. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  4. ინჟინერია და ტექნოლოგია;
  5. მედიცინა და ჯანდაცვა;
  6. აგრარული მეცნიერებები.

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ 40 წლამდე ასაკის მეცნიერებს.

 

კონფერენცია ჩატარდება თბილისში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში (რუსთაველის გამზ. N 52, 0108).

 

კონფერენციაში მონაწილეობის სარეგისტრაციო თანხაა 20 ლარი (გადასახადში შედის თეზისების დაბეჭდვა. თანხის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ კომისიის მიერ თეზისის მიღების დადასტურების შემთხვევაში. დადასტურებასა და საბანკო რეკვიზიტებს მიიღებთ საკონტაქტო ელექტრონულ მისამართზე).

 

სერტიფიკატი გადაეცემა ყველა ავტორს.

 

გთხოვთ, თეზისები განაცხადის ფორმასთან ერთად ერთ ფაილად გადმოაგზავნოთ 2017 წლის 20 ოქტომბრამდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

info@youngscientists.org.ge

 

"SUBJECT"-ში აუცილებლად მიუთითეთ სასურველი მიმართულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.

 

იხ., კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა.

 

გაფრთხილებთ, რომ არასწორად აკრეფილი თეზისები (პროექტებიდან ამოღებული ტექსტები, სადოქტორო ნაშრომის თავები და ა. შ.) და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

 

შერჩეული თეზისების ავტორები საბანკო რეკვიზიტებსა და დამატებით ინფორმაციას 25 ოქტომბრამდე მიიღებენ ელექტრონულ მისამართზე.


საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.

 

კონფერენციის პროგრამა

 

პატივისცემით,
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო